Police ki janib se aham pagham
Agar ap rat ko gari chal rhe hen to stop mut karen kabi bhi agar koi ap ki gari par koi cheez phank den